Anonimiteit belastingrechtspraak

Anonimiteit belastingrechtspraak

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • De Jonge Democraten altijd strenge eisen stellen aan de privacybeperkende maatregelen;
  • Er in de Tweede Kamer een meerderheid dreigt te zijn voor het afschaffen van de anonimiteit bij belastingrechtsspraak;

Overwegende dat:

  • Bij deze openbaarheid de kans bestaat dat partijen niet meer zullen durven procederen;
  • Hiermee de recht in gevaar komt;
  • Bij een hogere recht de beslissing anders kan uitvallen, maar de namen dan al in de openbaarheid zijn, met alle kwalijke gevolgen van dien;

Spreekt uit dat:

  • Het opheffen van anonimiteit bij belastingrechtspraak onwenselijk is.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's