Meer mannen voor de klas in het PO

Meer mannen voor de klas in het PO

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Slechts 13% van de leraren in het primair onderwijs man is.

Overwegende dat:

  • Het voor kinderen goed is om verschillende rolmodellen te hebben;
  • Grote verschillen stereotypen in stand kunnen houden;
  • Diversiteit in een arbeidsteam belangrijk is;
  • Het geslacht van de leraar geen effect heeft op schoolprestaties;
  • Het geslacht van de leraar wel effect heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
  • In de jaren ’80 bijna de helft van de leraren in het primair onderwijs man was.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een uitgebreid onderzoek naar hoe er meer mannen als leraar in het primair onderwijs willen gaan werken.