Stemgerechtigde leeftijd

Stemgerechtigde leeftijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • De kiesgerechtigde leeftijd is vastgesteld op 18 jaar
  Jongeren vanaf hun 16e levensjaar onder andere mogen werken, belasting moeten betalen, zich moeten kunnen identificeren en daarmee veel wettelijke plichten hebben
  Jongeren vanaf hun 16e levensjaar onder andere mogen scooterrijder, een testament opstellen en onder voorwaarden op zichzelf mogen wonen en daarmee veel rechten hebben
  Een jongere vanaf het 16e levensjaar door een rechter mag worden veroordeeld als een volwassene

overwegende dat

 • Jongeren van 16 en 17 veel rechten en plichten hebben, maar niet over hun toekomst mee mogen beslissen tijdens verkiezingen
  Jongeren van 16 en 17 ruim tien jaar onderwijs hebben genoten en daardoor een goede basis aanwezig is om weloverwogen beslissingen te nemen
  Jongeren langer met de gevolgen van beleidskeuzes moeten leven dan ouderen
  Door vergrijzing het gewicht van de stem van jongeren steeds verder afneemt
  Het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd, in combinatie met meer aandacht voor politiek in het onderwijs, jongerenparticipatie sterk kan stimuleren

spreekt uit dat

 • De stemgerechtigde leeftijd moet worden vastgesteld op 16 jaar

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's