Stemgerechtigde leeftijd

Stemgerechtigde leeftijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • De kiesgerechtigde leeftijd is vastgesteld op 18 jaar;
  • Jongeren vanaf hun 16e levensjaar onder andere mogen werken, belasting moeten betalen, zich moeten kunnen identificeren en daarmee veel wettelijke plichten hebben;
  • Jongeren vanaf hun 16e levensjaar onder andere mogen scooterrijder, een testament opstellen en onder voorwaarden op zichzelf mogen wonen en daarmee veel rechten hebben;
  • Een jongere vanaf het 16e levensjaar door een rechter mag worden veroordeeld als een volwassene;

Overwegende dat:

  • Jongeren van 16 en 17 veel rechten en plichten hebben, maar niet over hun toekomst mee mogen beslissen tijdens verkiezingen;
  • Jongeren van 16 en 17 ruim tien jaar onderwijs hebben genoten en daardoor een goede basis aanwezig is om weloverwogen beslissingen te nemen;
  • Jongeren langer met de gevolgen van beleidskeuzes moeten leven dan ouderen;
  • Door vergrijzing het gewicht van de stem van jongeren steeds verder afneemt;
  • Het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd, in combinatie met meer aandacht voor politiek in het onderwijs, jongerenparticipatie sterk kan stimuleren;

Spreekt uit dat:

  • De stemgerechtigde leeftijd moet worden vastgesteld op 16 jaar

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's