Irandeal

Irandeal

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • De VS uit het Iranakkoord is gestapt.
 • De VS nu met sancties dreigt naar landen die met Iran blijven handelen en zelfs met regime change lijkt te dreigen.
 • Iran nog steeds bereid is de deal te respecteren als Europa zich bereid toont te onderhandelen, maar op dit moment de deal deels opzegt, omdat veel voordelen door het uitstappen van de VS wegvallen.

overwegende dat

 • Iran volgens de Internationale Atoomgemeenschap de deal tot recent altijd netjes heeft gevolgd.
 • De deal er juist voor zorgt dat Iran geen atoomwapen kan ontwikkelen in ruil voor sanctieverlichting.
 • De acties van de VS nu al leiden tot economische schade voor de Iraanse en Europese bevolking.
 • Westerse terugtrekking uit de deal Westerse betrouwbaarheid internationaal verslechterd en conservatieve stemmen in Iran versterkt.
 • Het hypocriet zou zijn zware sancties en handelsverboden op Iran te leggen en niet op landen als Saoedi-Arabië die de regio minstens net zo erg destabiliseren.
 • Een sterke Europese stem op het wereldtoneel wenselijk is.
  Militaire regime change vanuit het Westen historisch gezien zeer onwenselijk is.

spreekt uit dat

 • De EU met Iran zal blijven onderhandelen om de Irandeal te behouden los van druk vanuit de VS.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

We moeten als EU laten zien dat we een onafhankelijke en relevante stem zijn op het wereldtoneel en niet alleen achter de VS aanlopen door de juiste keuze te maken in dit dossier. Het Westen heeft Iran vaak gedestabiliseerd en de relatief gematigde Rohani heeft nu toch deze succesvolle deal kunnen sluiten, een mooie erfenis van Obama. De Iraanse bevolking profiteert, Europa profiteert en Iran krijgt geen nucleair wapen. De VS gooit nu ongefundeerd en op hypocriete wijze roet in het eten en dreigt zelfs met militaire actie. Het is tijd dat de EU nu haar ballen laat zien!

Gerelateerde pagina's