Irandeal

Irandeal

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • De VS uit het Iranakkoord is gestapt;
 • De VS nu met sancties dreigt naar landen die met Iran blijven handelen en zelfs met regime change lijkt te dreigen;
 • Iran nog steeds bereid is de deal te respecteren als Europa zich bereid toont te onderhandelen, maar op dit moment de deal deels opzegt, omdat veel voordelen door het uitstappen van de VS wegvallen;

Overwegende dat:

 • Iran volgens de Internationale Atoomgemeenschap de deal tot recent altijd netjes heeft gevolgd;
 • De deal er juist voor zorgt dat Iran geen atoomwapen kan ontwikkelen in ruil voor sanctieverlichting;
 • De acties van de VS nu al leiden tot economische schade voor de Iraanse en Europese bevolking;
 • Westerse terugtrekking uit de deal Westerse betrouwbaarheid internationaal verslechterd en conservatieve stemmen in Iran versterkt;
 • Het hypocriet zou zijn zware sancties en handelsverboden op Iran te leggen en niet op landen als Saoedi-Arabië die de regio minstens net zo erg destabiliseren;
 • Een sterke Europese stem op het wereldtoneel wenselijk is.
  Militaire regime change vanuit het Westen historisch gezien zeer onwenselijk is;

Spreekt uit dat:

 • De EU met Iran zal blijven onderhandelen om de Irandeal te behouden los van druk vanuit de VS.