Opvang asielzoekerscentra

Opvang asielzoekerscentra

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Mensen om diverse redenen in Nederland asiel aanvragen;
  • Asielzoekers verschillen in achtergrond, levensovertuiging, seksuele voorkeur et cetera;
  • Alle soorten asielzoekers bij elkaar geplaatst worden in AZC’s.

overwegende dat

  • Sommige asielzoekers vanwege hun levensovertuiging of seksuele voorkeur worden bedreigd, geïntimideerd en mishandeld door andere asielzoekers;
  • De regering tegen aparte opvang van kwetsbare groepen is.

spreekt uit dat

  • Aparte opvang voor kwetsbare groepen mogelijk gemaakt moet worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op dit moment wil de regering uit het oogpunt van gelijke behandeling geen aparte opvang voor kwetsbare groepen faciliteren. Dit zorgt voor zeer onwenselijke situaties voor onder andere christenen, homo’s en niet-gelovigen. Hoewel gelijke behandeling een nobel ideaal is, zou het onderschikt moeten zijn aan de veiligheid van asielzoekers. Slachtoffers van intimidatie en mishandeling zouden daarom de mogelijkheid geboden moeten worden naar een aparte opvang te verhuizen.

Gerelateerde pagina's