Opvang asielzoekerscentra

Opvang asielzoekerscentra

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Mensen om diverse redenen in Nederland asiel aanvragen;
  • Asielzoekers verschillen in achtergrond, levensovertuiging, seksuele voorkeur et cetera;
  • Alle soorten asielzoekers bij elkaar geplaatst worden in AZC’s;

Overwegende dat:

  • Sommige asielzoekers vanwege hun levensovertuiging of seksuele voorkeur worden bedreigd, geïntimideerd en mishandeld door andere asielzoekers;
  • De regering tegen aparte opvang van kwetsbare groepen is;

Spreekt uit dat:

  • Aparte opvang voor kwetsbare groepen mogelijk gemaakt moet worden.