Bewijslast chemicaliën

Bewijslast chemicaliën

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • Het nu aan de toezichthouder is om bewijs te vergaren dat een chemische stof onveilig is;
  • Toezichthouders niet de capaciteit hebben om ook maar een fractie van de nieuwe chemicaliën te controleren op veiligheid;
  • Fabrikanten makkelijk nieuwe varianten van verboden stoffen kunnen ontwikkelen, waarvoor nieuw onderzoek moet worden uitgevoerd;

Overwegende dat:

  • Het bovenstaande tot gevolg heeft dat fabrikanten onveilige stoffen op de markt kunnen brengen zonder consequenties;
  • Zelfs stoffen waarvan bekend is dat ze onveilig zijn op de markt blijven doordat kleine variaties genoeg zijn om regelgeving te omzeilen;
  • dit grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu;

Spreekt uit dat:

  • De bewijslast voor de veiligheid van nieuwe (varianten van) chemische stoffen bij de fabrikant moet komen te liggen;
  • Onderzoek naar de veiligheid van nieuwe stoffen door onafhankelijke instituties gedaan moet worden, op kosten van de fabrikant.

Gerelateerde pagina's