Brexit

Brexit

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

 • Het Verenigd Koninkrijk artikel 50 VEU heeft ingeroepen en daardoor de Europese Unie op 29 maart 2019 zal verlaten, met een overgangsperiode van twee jaar;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten het besluit van de Britse bevolking in acht nemen en tegelijkertijd een volledige scheiding niet als een realistische oplossing zien;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten zich inzetten voor een semi-harde Brexit waarbij:
  1. de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft;
  2. het VK deel blijft uitmaken van de douane-unie;
  3. het VK de interne markt verlaat;
  4. de Britse regering controle krijgt over de migratiestromen naar het VK;
  5. alle Europese subsidies voor Britse boeren en vissers worden gestaakt;
  6. de Britten op het gebied van veiligheid nauw blijven samenwerken met
   haar Europese bondgenoten;
  7. de rechten van de Britten in de EU en EU-burgers in het VK ter discussie
   staan;
  8. het Europese Hof van Justitie niet langer waakt over de rechten van
   Britse burgers in de EU.

Gerelateerde pagina's