Brexit

Brexit

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Het Verenigd Koninkrijk artikel 50 VEU heeft ingeroepen en daardoor de Europese Unie op 29 maart 2019 zal verlaten, met een overgangsperiode van twee jaar;

overwegende dat

 • De Jonge Democraten het besluit van de Britse bevolking in acht nemen en tegelijkertijd een volledige scheiding niet als een realistische oplossing zien;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten zich inzetten voor een semi-harde Brexit waarbij:
 • de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft;
 • het VK deel blijft uitmaken van de douane-unie;
 • het VK de interne markt verlaat;
 • de Britse regering controle krijgt over de migratiestromen naar het VK;
 • alle Europese subsidies voor Britse boeren en vissers worden gestaakt;
 • de Britten op het gebied van veiligheid nauw blijven samenwerken met
  haar Europese bondgenoten;
 • de rechten van de Britten in de EU en EU-burgers in het VK ter discussie
  staan;
 • het Europese Hof van Justitie niet langer waakt over de rechten van
  Britse burgers in de EU.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In een douane-unie is er sprake van vrij verkeer van goederen, maar geen vrij verkeer van diensten en personen. De Britten moeten in deze situatie voldoen aan sommige Europese wetgeving rondom producteisen en mededinging, maar de EU heeft geen invloed op de totstandkoming van zulke wetgeving. Het VK is wel verplicht om het Europese gemeenschappelijke buitentarief te implementeren.

Gerelateerde pagina's