Afhankelijkheid Russisch gas

Afhankelijkheid Russisch gas

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • Rusland Oekraïne is binnengevallen
  • De Russische economie sterk leunt op inkomsten van gas- en kolenexport
  • Rusland de gasexport naar enkele Oost-Europese landen al gestaakt heeft
  • Met name de gasbehoefte van de Europese Unie moeilijk volledig opgevuld kan worden met import uit andere landen

overwegende dat;

  • Het wenselijk is om de afhankelijkheid van Russisch gas snel af te bouwen
  • Nederland onderdeel is van een sterk geïntegreerde Europese energiemarkt
  • Nederland daarom rekening moet houden met de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen
  • Verschillende noodmaatregelen getroffen kunnen worden om huishoudens en essentiële sectoren ook in noodsituaties van gas te blijven voorzien

spreekt uit dat;

  • Wanneer er gas-tekorten dreigen en import uit andere landen niet kan worden verhoogd, eerst niet-essentiële sectoren gedwongen van het gas af moeten voordat de gaswinning in Groningen wordt opgehoogd
  • Wanneer de gasproductie in Groningen wordt opgehoogd de baten van gas-verkoop ten goede dienen te komen aan de regio

en gaat over tot de orde van de dag