Transparantieplicht politieke reclame

Transparantieplicht politieke reclame

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Politieke argumenten die verspreid worden op online platforms moeilijk op waarheid te controleren en/of te weerleggen zijn omdat ze op een persoon zijn afgestemd, waardoor het publieke debat versplinterd;
  • Politieke microtargeting ook voordelen heeft. Zo kan het onder andere tot een hogere verkiezingsopkomst kan leiden;
  • Online platforms voor een transparantieverplichting voor politieke advertenties getekend hebben in de Europese gedragscode;
  • Minister Ollongren van BZK als aanvulling daarop een gedragscode gaat opstellen waarin richtlijnen worden geboden aan online platforms én politieke partijen om transparantie van politieke advertenties ‘te duiden’;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten veel waarde hechten aan de democratie; 
  • In de Europese gedragscode niet bepaald is hoe en welke informatie openbaar moet worden gemaakt;
  • Vrijwillig naleven niet genoeg is om online platforms en politieke partijen te laten voldoen aan de transparantieverplichting;
  • De technieken om kiezers online te beïnvloeden alleen maar slimmer worden, bijvoorbeeld door het gebruik van deepfakes;

Spreekt uit dat:

  • Er een wettelijke transparantieplicht voor microtargeting door politieke partijen moet komen, zodat het zonneklaar is welke informatie op welke manier openbaar moet worden gemaakt.