transparantieplicht politieke reclame

transparantieplicht politieke reclame

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Politieke argumenten die verspreid worden op online platforms moeilijk op waarheid te controleren en/of te weerleggen zijn omdat ze op een persoon zijn afgestemd, waardoor het publieke debat versplinterd;
  • Politieke microtargeting ook voordelen heeft. Zo kan het onder andere tot een hogere verkiezingsopkomst kan leiden;
  • Online platforms voor een transparantieverplichting voor politieke advertenties getekend hebben in de Europese gedragscode;
  • Minister Ollongren van BZK als aanvulling daarop een gedragscode gaat opstellen waarin richtlijnen worden geboden aan online platforms én politieke partijen om transparantie van politieke advertenties ‘te duiden’;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten veel waarde hechten aan de democratie; 
  • In de Europese gedragscode niet bepaald is hoe en welke informatie openbaar moet worden gemaakt;
  • Vrijwillig naleven niet genoeg is om online platforms en politieke partijen te laten voldoen aan de transparantieverplichting;
  • De technieken om kiezers online te beïnvloeden alleen maar slimmer worden, bijvoorbeeld door het gebruik van deepfakes;

spreekt uit dat

  • Er een wettelijke transparantieplicht voor microtargeting door politieke partijen moet komen, zodat het zonneklaar is welke informatie op welke manier openbaar moet worden gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag.