Vermogensafhankelijke boetes

Vermogensafhankelijke boetes

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Boetes nu voor iedereen gelijk zijn;
  • Grote vermogens lage inkomens kunnen hebben;

Overwegende dat:

  • Iedereen voor de wet gelijke rechten heeft en een gelijke behandeling hoort te krijgen;
  • Geldboetes mensen niet gelijk raken;
  • Hier dus geen sprake is van gelijke behandeling voor de wet;
  • Er moeilijker met vermogen dan met inkomen gefraudeerd kan worden;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor vermogensafhankelijke boetes bij overtredingen.