Inspraak jongeren

Inspraak jongeren

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • We in Nederland een kiesgerechtigde leeftijd van 18+ kennen
  Er voor andere vormen van participatie vaak dezelfde leeftijdsgrens wordt gesteld

overwegende dat

 • Het handhaven van een leeftijdsgrens om te mogen stemmen een goede zaak is, omdat je om een goede keuze te kunnen maken bij zowel partijverkiezingen als bij besluitvorming veel verschillende facetten moet kunnen overzien. Dit vereist ervaring, kennis en een ontwikkeld waardenstelsel
  Andere vormen van participatie vaak veel minder ingewikkeld zijn en je in veel mindere mate ervaring, kennis en een ontwikkeld waardenstelsel nodig hebt om hier goed gebruik van te kunnen maken
  Ook jongeren van een niet-stemgerechtigde leeftijd het recht hebben om hun stem te laten horen en gehoord te worden
  Het met het oog op hun ontwikkeling nastreefbaar is jongeren zo vroeg mogelijk bij de politiek en het maatschappelijke debat te betrekken

spreekt uit dat

 • Adviserende (bijv. inspraak) en initiërende vormen (bijv. het ondertekenen van een referendum aanvraag) van bewonersparticipatie voor alle leeftijden opengesteld moeten worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's