Zomertijd

Zomertijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Er in Nederland sinds 1977 sprake is van een zomertijd;
  De zomertijd is ingesteld als energiebesparende maatregel als o.a. gevolg van de oliecrisis in 1973;
  De zomertijd energie zou besparen (lamplicht) en de mensen ’s avonds ook meer zonverlichte vrije tijd geven;

overwegende dat

 • Er nooit in onderzoeken is aangetoond dat het inderdaad energiebesparing oplevert;
  Vele mensen hinder ondervinden door het gesleutel met de tijd, ten aanzien van de biologische klok van mensen;
  Er onderzoeken bestaan die aantonen dat er in de week nadat de zomertijd is ingegaan, en soms ook bij de overgang terug naar wintertijd, een toename in hartinfarcten laten zien.

spreekt uit dat

 • De zomertijd moet worden afgeschaft.

en gaat over tot de orde van de dag.