Zomertijd

Zomertijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Er in Nederland sinds 1977 sprake is van een zomertijd;
  • De zomertijd is ingesteld als energiebesparende maatregel als o.a. gevolg van de oliecrisis in 1973;
  • De zomertijd energie zou besparen (lamplicht) en de mensen ’s avonds ook meer zonverlichte vrije tijd geven;

Overwegende dat:

  • Er nooit in onderzoeken is aangetoond dat het inderdaad energiebesparing oplevert;
  • Vele mensen hinder ondervinden door het gesleutel met de tijd, ten aanzien van de biologische klok van mensen;
  • Er onderzoeken bestaan die aantonen dat er in de week nadat de zomertijd is ingegaan, en soms ook bij de overgang terug naar wintertijd, een toename in hartinfarcten laten zien;

Spreekt uit dat:

  • De zomertijd moet worden afgeschaft.