Escalatieladder in de WPP

Escalatieladder in de WPP

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • In de consultatieversie van de nieuwe Wet op de politieke partijen (Wpp) een regeling van het partijverbod is opgenomen;
  • Er is in de consultatieversie van de Wpp geen duidelijke escalatieladder is opgenomen om partijen die de democratische rechtsstaat proberen te ondermijnen aan te pakken.

Overwegende dat:

  • Het partijverbod een ultimum remedium is, dat slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zal zijn;
  • Het belangrijk is dat de overheid ook over andere instrumenten beschikt om antidemocratische en antirechtsstatelijke partijen aan te pakken.

Spreekt uit dat:

  • In de Wpp een escalatieladder zou moeten worden opgenomen, bestaande uit verschillende gradaties van instrumenten om antidemocratische en antirechtsstatelijke partijen aan te pakken.

Gerelateerde pagina's