Gedogen kraken

Gedogen kraken

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

  • In 2010 een verbod op kraken is ingesteld;
  • Kraken was voorheen niet verboden;

Overwegende dat:

  • Verhuurders en beleggers door opkopen en leegstaand houden van panden kunstmatig de prijs van onroerend goed opdrijven;
  • Meer mensen een dak boven hun hoofd kunnen krijgen door het onnodige leegstand tegen te gaan;

Spreekt uit dat:

  • Kraken moet gedoogd worden vanaf het moment dat onroerend goed langer dan 6 maanden niet in gebruik is.