Gedogen kraken

Gedogen kraken

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

constaterende dat

  • In 2010 een verbod op kraken is ingesteld. Dit was voorheen niet verboden;

overwegende dat

  • Verhuurders en beleggers door opkopen en leegstaand houden van panden kunstmatig de prijs van onroerend goed opdrijven;
  • Meer mensen een dak boven hun hoofd kunnen krijgen door het onnodige leegstand tegen te gaan;

spreekt uit dat

  • Kraken moet gedoogd worden vanaf het moment dat onroerend goed langer dan 6 maanden niet in gebruik is.

en gaat over tot de orde van de dag.