Bezwaarprocedures duurzaamheidsprojecten

Bezwaarprocedures duurzaamheidsprojecten

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Strategische grondstoffen een essentieel onderdeel zijn in alle elektronische apparaten aanwezig;
  • Afhankelijkheid van import voor deze materialen een groot risico kan vormen voor de Europese economie en de energietransitie;
  • Grondstofwinning en -raffinage binnen de EU niet economisch competitief is met import;
  • Er een groot aantal vergunningen en rapporten nodig is om een nieuwe mijnbouwoperatie te beginnen;

Overwegende dat:

  • Een van de grootste obstakels voor nieuwe mijnbouwoperaties in de EU bezwaren van omwonenden en milieuorganisaties zijn;
  • Er vaak weinig rekening wordt gehouden met de effecten van het niet-winnen van grondstoffen;
  • Het behandelen van deze bezwaren vaak zo lang duurt dat de financiering van nieuwe projecten in het geding komt;

Spreekt uit dat:

  • Bezwaarprocedures tegen projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie sneller behandeld moeten worden, en er meer oog moet komen voor de consequenties voor milieu en energiezekerheid als het project niet uitgevoerd wordt.

Gerelateerde pagina's