Cryptocurrency I

Cryptocurrency I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

 • Particuliere beleggers een bepaalde bescherming genieten;
 • Er hierom hoge eisen aan brokers worden gesteld wanneer zij financiele producten aan particuliere beleggers verkopen;
 • Veel mensen cryptocurrency beschouwen als een beleggingsobject;
 • Cryptocurrency exchanges aan geen enkele form van regulatie of kwaliteitsbewaring onderhevig zijn;
 • Het grootste deel van de mensen geld verliest wanneer zij investeren in cryptocurrency;

Overwegende dat:

 • Particuliere beleggers zelf niet goed risico’s in kunnen schatten en over beperkte informatie beschikken;
 • Het belang van brokers en het belang van beleggers niet overeenkomen;
 • Het belangrijk is dat particulieren door regulatie worden beschermd;
 • Het belangrijk is dat regulatie zo veel mogelijk gelijk wordt getrokken;
 • De wereld van cryptocurrencies op dit moment een Wilde Westen is van verkeerde informatie, ponzi schemes, oplichterij, markt-manipulatie en crimineel geld;

Spreekt uit dat:

 • De JD voorstander is van regulatie van cryptocurrency-exchanges en brokers.