Cryptocurrency I

Cryptocurrency I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

 • Particuliere beleggers een bepaalde bescherming genieten;
 • Er hierom hoge eisen aan brokers worden gesteld wanneer zij financiele producten aan particuliere beleggers verkopen;
 • Veel mensen cryptocurrency beschouwen als een beleggingsobject;
 • Cryptocurrency exchanges aan geen enkele form van regulatie of kwaliteitsbewaring onderhevig zijn;
 • Het grootste deel van de mensen geld verliest wanneer zij investeren in cryptocurrency.

overwegende dat

 • Particuliere beleggers zelf niet goed risico’s in kunnen schatten en over beperkte informatie beschikken;
 • Het belang van brokers en het belang van beleggers niet overeenkomen;
 • Het belangrijk is dat particulieren door regulatie worden beschermd;
 • Het belangrijk is dat regulatie zo veel mogelijk gelijk wordt getrokken;
 • De wereld van cryptocurrencies op dit moment een Wilde Westen is van verkeerde informatie, ponzi schemes, oplichterij, markt-manipulatie en crimineel geld.

spreekt uit dat

 • De JD voorstander is van regulatie van cryptocurrency-exchanges en brokers.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Denk bijvoorbeeld aan de buurman die z’n huis en bezittingen verkoopt om in een cryptomunt te beleggen omdat hij van de kapper had gehoord dat haar postbode daar heel rijk mee is geworden. Die moet je toch tegen zichzelf beschermen?!

Gerelateerde pagina's