Klassengrootte

Klassengrootte

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Reguliere klassen soms veel te vol zitten in het voortgezet onderwijs;
  • Ruim de helft van de docenten weleens les geeft aan klassen van 29 leerlingen of groter;

Overwegende dat:

  • Docenten hierdoor onvoldoende aandacht kunnen geven aan de uitschieters;
  • Zowel de excellente leerlingen als de leerlingen met leerproblemen krijgen hierdoor minder aandacht;
  • Docenten door de grote klassen al ruim vijf minuten van hun les kwijt zijn aan het schuiven met tafels en stoelen tussen lokalen voor zij kunnen beginnen met hun les;
  • Het schuiven met tafels en stoelen voor een onrustig begin van de les zorgt;
  • De lessen onrustiger verlopen omdat er zoveel leerlingen in de klas zitten en zij daar ook onrustig van worden;
  • Daarnaast belemmert de drukte de concentratie van de leerlingen.

Spreekt uit dat:

  • Reguliere klassen in voortgezet onderwijs worden begeleid door een docent per maximaal 25 leerlingen.