Klassengrootte

Klassengrootte

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Reguliere klassen soms veel te vol zitten in het voortgezet onderwijs.
  • Ruim de helft van de docenten weleens les geeft aan klassen van 29 leerlingen of groter.

overwegende dat

  • Docenten hierdoor onvoldoende aandacht kunnen geven aan de uitschieters.
  • Zowel de excellente leerlingen als de leerlingen met leerproblemen krijgen hierdoor minder aandacht.
  • Docenten door de grote klassen al ruim vijf minuten van hun les kwijt zijn aan het schuiven met tafels en stoelen tussen lokalen voor zij kunnen beginnen met hun les.
  • Het schuiven met tafels en stoelen voor een onrustig begin van de les zorgt.
  • De lessen onrustiger verlopen omdat er zoveel leerlingen in de klas zitten en zij daar ook onrustig van worden.
  • Daarnaast belemmert de drukte de concentratie van de leerlingen.

spreekt uit dat

  • Reguliere klassen in voortgezet onderwijs worden begeleid door een docent per maximaal 25 leerlingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er zijn scholen die werken met grotere klassen maar dan ook meer docenten voor de klas hebben staan. Dit kan goed werken, dus willen we dat niet in de weg zitten door te verplichten dat klassen max. 25 leerlingen mogen hebben. Daarom is gekozen voor deze formulering.

Gerelateerde pagina's