Gelijkwaardig ouderschapsverlof

Gelijkwaardig ouderschapsverlof

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • Vrouwen gemiddeld nog steeds 20% minder verdienen dan mannen en dit gemiddeld 30% is 7
  jaar na een geboorte;
 • Vrouwen gemiddeld nog steeds 20% minder verdienen dan mannen en dit gemiddeld 30% is 7 jaar na een geboorte;
 • Er in 2017 1.470 gevallen van zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse werkvloer zijn gemeld;
 • De vrouw in totaal 16 weken zwangerschapsverlof krijgt;
 • De man 1 werkweek, plus de tijd dat je vrouw bevalt, betaald partnerverlof krijgt;
 • Aangevuld met 5 weken geboorteverlof, dat echter maar voor 70% vergoed wordt;
 • Alle ouders recht hebben op ouderschapsverlof, dat 9 weken 70% vergoed en daarna de mogelijkheid geeft tot 15 weken onbetaald verlof;
 • Vrouwelijke ZZP’ers wel 16 weken lang een vergoeding van de overheid krijgen terwijl mannelijke ZZP’ers helemaal geen vergoeding krijgen;
 • Het huidige systeem enorm complex is;
 • Het huidige systeem nog steeds een groot onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen
  waardoor het systeem niet inclusief is voor mensen die niet binnen deze hokjes vallen;
 • In IJsland beide ouders eerst drie maanden verlof krijgen en daarna nogmaals drie maanden om te verdelen naar eigen inzicht;
 • De regelingen binnen en tussen bedrijven omtrent ouderschapsverlof enorm varieert;
 • Het politiek programma van de Jonge Democraten op dit moment slechts stelt dat het
  ouderschapsverlof “uitgebreid” moet worden;

Overwegende dat:

 • Een gelijke verdeling van ouderschapsverlof de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt
  verkleind. (Ook wel Child Penalty genoemd);

Spreekt uit dat:

 • Het opvoeden van een kind niet alleen de vrouw haar taak is, dus dat alle nieuwe ouders minimaal 16 weken 100% betaald verlof moeten krijgen.

Gerelateerde pagina's