Jongerenquotum kieslijsten

Jongerenquotum kieslijsten

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Circa 28 procent van de bevolking uit jongeren (mensen onder de 30 jaar) bestaat.
  • Minder dan 5% van de Tweede Kamer uit jongeren bestaat.
  • 4 op de 10 jongeren tussen de 25 en 34 jaar zich niet gehoord voelen en ruim de helft tot en met 24 jaar vindt dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd.
  • Meer jongeren in volksvertegenwoordigende organen voor meer diversiteit zorgt

overwegende dat;

  • De tweede kamer een goede afspiegeling van de maatschappij dient te zijn.
  • Veel problemen op het bordje van de jongeren komen te liggen.
  • Jongeren een ander perspectief kunnen meebrengen

spreekt uit dat;

  • Er in de top 20 van kieslijsten een jongerenquotum van tenminste tien procent moet komen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerelateerde pagina's