Lelystad Airport I

Lelystad Airport I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Schiphol Airport weer eens tegen de grenzen van haar afgesproken capaciteit aanloopt;
  • Lelystad Airport is aangewezen om een deel van de vliegbewegingen van Schiphol op te vangen zodat er weer ruimte op Schiphol ontstaat;
  • Het luchtruim tot 2023 zo is ingedeeld dat omwonenden veel last hebben van de geplande aanvliegroutes vanaf Lelystad Airport.

overwegende dat

  • De Jonge Democraten niet per definitie tegen een groei van Lelystad Airport zijn als overloop van Schiphol Airport;
  • Er veel weerstand is tegen de groei van Lelystad Airport door de geplande aanvliegroutes;
  • De Jonge Democraten veel waarde hechten aan milieunormen en afspraken met omwonenden.

spreekt uit dat

  • Lelystad Airport niet mag groeien totdat het luchtruim is herzien, zodat de aanvliegroutes minder overlastgevend zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In paragraaf 10.1.7 van het PP staat een positief-kritische benadering tegenover regionale vliegvelden. Deze motie verhelderd de voorwaarden in dit specifieke geval. Er is op dit moment veel weerstand tegen Lelystad Airport door de geplande aanvliegroutes en hoe deze er zijn doorgedrukt. Dit is een minimale voorwaarde voor groei van deze luchthaven.