Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • De burgerlijke staat de ‘formele rechtspositie van de mens’ is, die wordt bijgehouden in de registers van de burgerlijke stand;
  • Je regelmatig gevraagd wordt naar je burgerlijke staat, bijvoorbeeld door je werkgever;
  • Er 7 vormen van ‘burgerlijke staat’ bestaan, waaronder ‘gescheiden na wettig huwelijk’ en ‘gescheiden na partnerschap’;
  • Ongeveer 1/3e van alle huwelijken in een scheiding eindigt;

Overwegende dat:

  • Het voor een individu een negatieve en onnodige associatie met zich meebrengt om de rest van zijn of haar leven als ‘gescheiden’ in de boeken te staan, terwijl hij of zij feitelijk ongehuwd is;
  • Bij opnieuw trouwen de burgerlijke staat ‘gescheiden’ wijzigt naar ‘gehuwd’, terwijl er nog wel sprake kan zijn van verplichtingen (bijvoorbeeld partneralimentatie);
  • De meerwaarde van het onderscheid tussen de burgerlijke staten ‘gescheiden’ en ‘ongehuwd’ niet kan worden aangetoond, omdat de individuele rechten en plichten niet duidelijk worden in de burgerlijke staat;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het verwijderen van de opties ‘gescheiden na wettig huwelijk’ en ‘gescheiden na partnerschap’ als burgerlijke staten.

Gerelateerde pagina's