Eigen risico GGZ

Eigen risico GGZ

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Mentale klachten als depressies en angststoornissen door de corona maatregelen een groeiend probleem zijn onder jongeren. Deze groep relatief harder wordt geraakt dan andere groepen. Jongeren vaak het minst te besteden hebben;

overwegende dat

  • Experts verwachten dat het oplossen van de mentale probleem die bij jongeren zijn ontstaan tijdens de coronapandemie enkele jaren kan duren en daarnaast ook waarschuwen voor blijvende achterstanden;
  • Het eigen risico voor veel jongeren een relatief grote financiële last is;
  • Er naast de jongeren ook andere groepen zijn, denk aan ondernemers die al maanden de deuren gesloten moeten houden, met mentale problemen die een direct resultaat zijn van de maatregelen rondom de coronapandemie;

spreekt uit dat

  • De Geestelijke Gezondheidszorg een uitzondering op het eigen risico van de basiszorgverzekering moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.