Bijenpopulatie

Bijenpopulatie

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • De bijenpopulatie drastisch afneemt;
  • Hierdoor voedselproductie in gevaar kan komen;
  • De problemen van bijensterfte ons allemaal aangaan;

overwegende dat

  • Bijen essentieel zijn in voedselproductie;
  • Fokprogramma’s hun succes hebben bewezen bij andere diersoorten;
  • Het herstellen van de bijenpopulatie net zo essentieel is als het
    voorkomen van sterfte;

spreekt uit dat

  • Er een Europees fokprogramma voor bijen moet komen.

en gaat over tot de orde van de dag.