Ambtelijke ondersteuning Tweede Kamer II

Ambtelijke ondersteuning Tweede Kamer II

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • De Tweede Kamer de Nederlandse regering dient te controleren;
  • Tweede Kamerleden daarnaast initiatiefrecht hebben en dit in 2018 13 keer hebben gebruikt;
  • De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer uit ongeveer 600 personen bestaat;
  • De Nederlandse ministeries samen meer dan 100.000 fulltime functies hebben;
  • Een meerderheid van de Nederlandse burgers geen vertrouwen heeft in de Tweede Kamer;

Overwegende dat:

  • De ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamerleden momenteel onvoldoende is om regering voortduren zorgvuldig te controleren;
  • Een grotere ambtelijke organisatie ook kan bijdragen aan een groter aantal initiatiefwetten vanuit de Tweede Kamer;
  • Er door ondersteuningsverschillen een grote kenniskloof bestaat tussen de regering en Tweede Kamer;
  • Het dichten van deze kloof kan zorgen voor het beter functioneren van Kamerleden en een toename van het vertrouwen in de Tweede Kamer;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een groei van de beleidsinhoudelijke ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer.

Gerelateerde pagina's