Spreidingswet en doelgroepbeperking

Spreidingswet en doelgroepbeperking

De ALV van de JD, bijeen op 4-5 februari 2023

constaterende dat:

  • In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd;
  • In deze wet niet expliciet staat opgenomen dat gemeenten geen doelgroepbeperking mogen hanteren;

Overwegende dat:

  • Het COA in een reactie op het wetsvoorstel heeft aangegeven zich zorgen te maken over de opvang van kwetsbare groepen, zoals alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s);
  • Een doelgroepbeperking vanuit gemeenten ertoe zou kunnen leiden dat dit soort kwetsbare groepen niet goed door het COA kunnen worden opgevangen;

Spreekt uit dat:

  • Het noodzakelijk is dat alle nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen zonder doelgroepbeperking beschikbaar worden gesteld aan het COA, en dat dit expliciet in de spreidingswet wordt opgenomen.

Gerelateerde pagina's