Opslag van kernwapens in Nederland

Opslag van kernwapens in Nederland

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Nederland vroeger dan wel tegenwoordig kernwapens voor Amerika heeft opgeslagen op vliegbasis Vonkel.

overwegende dat;

  • Nederland hiermee bijdraagt aan een wereld met kernwapens.
  • Er in het huidige regeerakkoord staat dat Nederland wilt bijdragen aan een kernwapenvrije wereld.
  • Nederland hiermee onnodig een doelwit wordt in tijden van oorlog.
  • Niemand een wereld met kernwapens wil.

spreekt uit dat;

  • De Jonge Democraten tegen de mogelijkheid zijn voor het opslaan van kernwapens in Nederland door andere landen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.