Opslag van kernwapens in Nederland

Opslag van kernwapens in Nederland

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Nederland vroeger dan wel tegenwoordig kernwapens voor Amerika heeft opgeslagen op vliegbasis Vonkel;

Overwegende dat:

  • Nederland hiermee bijdraagt aan een wereld met kernwapens;
  • Er in het huidige regeerakkoord staat dat Nederland wilt bijdragen aan een kernwapenvrije wereld;
  • Nederland hiermee onnodig een doelwit wordt in tijden van oorlog;
  • Niemand een wereld met kernwapens wil;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegen de mogelijkheid zijn voor het opslaan van kernwapens in Nederland door andere landen.