Rente studielening

Rente studielening

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

 • De rente van een studielening gekoppeld is aan de gemiddelde rente op Nederlandse staatsobligaties;
 • De rente op staatsobligaties nu positief is en oploopt;
 • Studenten die dit jaar en in de toekomst lenen rentekosten moeten betalen;
 • Studenten vanwege de Wet studiefinanciering nooit negatieve rente op hun lening
  hadden toen staatsobligaties dat wel hadden;

Overwegende dat:

 • Elke Nederlander recht heeft op betaalbaar onderwijs;
 • Studenten die door het leenstelsel al tussen wal en schip vallen hierdoor nog meer op financiële achterstand raken;
 • Het onzuiver is om studenten geen negatieve rente uit te keren, maar wel positieve
  rentekosten te laten betalen;

Spreekt uit dat:

 • De rente op een studielening moet worden bevroren op nul procent.

Gerelateerde pagina's