Gratis aangeboden menstruatieproducten

Gratis aangeboden menstruatieproducten

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • 1 op de 10 vrouwen te maken krijgt met menstruatie armoede;
  • Ondanks het lagere btw percentage op maandverband en tampons, veel vrouwen zich regelmatig zorgen moeten maken over hoe ze hun menstruatie periode doorkomen;
  • Er nog steeds veel schaamte heerst omtrent menstruatie;

overwegende dat

  • Vrouwen door deze armoede vaak thuis moeten blijven tijdens hun menstruatie en hierdoor regelmatig school en werk missen. Dit leidt tot achterstanden;
  • Door menstruatieproducten aan te bieden op vertrouwelijke en toegankelijke plekken, zoals buurthuizen scholen en huisartsen, de producten op een laagdrempelige wijze te krijgen zijn;
  • De JD voor kansengelijkheid is;
  • Vrouwen ondanks een vaste baan, ook te maken kunnen hebben met vormen van menstruatie armoede;

spreekt uit dat

  • De JD het kabinet oproept om scholen en werkplekken te verplichten om in toiletruimtes ten alle tijden menstruatieproducten gratis aan te bieden.

en gaat over tot de orde van de dag.