Afhandeling gratieverzoeken

Afhandeling gratieverzoeken

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • Nederland het enige land in de EU is waar levenslang ook echt levenslang betekent;
 • De verantwoordelijke minister bepaalt aan wie gratie wordt verleend;
 • De verantwoordelijke minister al sinds 1989 geen gratie heeft verleend aan een levenslang gevangene;
 • Recidive onder criminelen aan wie gratie is verleend vrijwel niet plaatsvindt;
 • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2013 oordeelde dat de Nederlandse omgang met levenslang gevangenen onmenselijk is (o.b.v art. 3 van het EVRM);

Overwegende dat:

 • Ieder mens recht heeft op het vooruitzicht op invrijheidstelling;
 • De verantwoordelijke minister vanuit populistische overwegingen zelden kiest voor gratieverlening;
 • De politieke overwegingen van de minister niet ten koste zouden moeten gaan van de mensenrechten van gevangenen;
 • Bij gratieverzoeken een adviescollege van juristen en gedragswetenschappers een advies geeft aan de minister over de wenselijkheid van een gratieverlening;
 • De uitkomsten van dit advies vrijwel altijd door de minister genegeerd worden;

Spreekt uit dat:

 • Gratieverzoeken beantwoord moeten worden met een bindend advies van een adviescollege van juristen en gedragswetenschappers.

Gerelateerde pagina's