Virtuele kinderporno

Virtuele kinderporno

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • Het maken, bezitten, bekijken en verspreiden van virtuele kinderporno strafbaar is;
 • Pedofilie een aangeboren en niet geneesbare seksuele oriëntatie is;
 • Gewelddadige games, films en boeken niet verboden zijn omdat er uitgebreid wetenschappelijk bewijs is dat deze niet tot gewelddadig gedrag leiden;
 • Er beperkt wetenschappelijk bewijs is dat het kijken van virtuele kinderporno de kans op kindermisbruik niet vergroot;

Overwegende dat:

 • Het door bovenstaande aannemelijk is dat virtuele kinderporno de kans op kindermisbruik niet zal vergroten;
 • Het bekijken van virtuele kinderporno pedofielen mogelijk zou kunnen helpen om hun gevoelens te leren kennen zonder schade aan andere mensen;
 • Kindermisbruik vaak een impulsieve daad is en impulsieve daden voort kunnen komen uit onderdrukte gevoelens;
 • Het bekijken van virtuele kinderporno er waarschijnlijk toe leidt dat pedofielen (door het substitutie-effect) minder geneigd zijn om kinderporno met echte kinderen te bekijken;
 • Gedrag alleen verboden zou moeten worden op het moment dat het schade toebrengt;
 • Het te risicovol is om te legaliseren op basis van het beperkte bewijs dat er nu is;

Spreekt uit dat:

 • Er vanuit de overheid onderzoek gedaan moet worden naar het verband tussen het kijken naar virtuele kinderporno en (i) het kijken naar echte kinderporno en (ii) het misbruiken van minderjarigen.