Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Er ongelijke kansen voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt bestaan voor mannen en vrouwen;
  • Vrouwen niet alleen minder snel en vaak terugkeren naar de arbeidsmarkt, maar dat zij tevens gemiddeld 18,5% minder betaald krijgen dan mannen in dezelfde functie;
  • Deze oneerlijke situatie sterk is gelieerd aan de zorg en opvang van de kinderen;

Overwegende dat:

  • Het verlof voor vaders na de bevalling van de partner wettelijk is vastgesteld op twee dagen en wordt verhoogd naar vijf dagen;
  • Dit in tegenstelling tot in vele andere Europese landen waar vaders bijvoorbeeld 360 dagen aan verlof kunnen opnemen;
  • Vrouwen in tegenstelling tot mannen in Nederland significant meer verlof ontvangen na de geboorte van hun kind.
  • De zorg hierdoor per definitie bij de vrouw en haar omgeving komt te liggen;

Spreekt uit dat:

  • Mannen minimaal hetzelfde aantal weken aan verlof mogen ontvangen;
  • De Jonge Democraten vinden dat zowel mannen als vrouwen minimaal twintig weken mogen ontvangen, het totale aantal betaalde verlofweken voor beiden ouders bij elkaar dan 40 weken is;
  • Het verlof naar eigen invulling verdeeld mag worden om de terugkeer naar de arbeidsmarkt voor zowel mannen als vrouwen te garanderen.

Gerelateerde pagina's