Vrije artsenkeuze

Vrije artsenkeuze

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

 • Zorgkosten stijgen en daardoor ook de zorgpremies stijgen, hierop moeten maatregelen getroffen worden;
 • Marktwerking in de zorg uitgebreid wordt middels inperking van de vrije artsenkeuze;
 • Met het inperken van vrije artsenkeuze er de mogelijkheid ontstaat voor de burger om zelf te bepalen hoe hij verzekerd wil zijn;
 • De naturapolis door inperking vrije artskeuze lager zal uitvallen qua prijs.

overwegende dat

 • Marktwerking van de zorg goed is voor de kwaliteit en kosten van de zorg;
 • Ziekenhuizen wegens verkrijgen van een contract, zich meer zullen specialiseren in bepaalde behandelingen, hierdoor ontstaat meer expertise;
 • Zorgverzekeraars zorgverleners niet alleen op basis van kwaliteit, maar zeker ook op basis van financiële prikkels selecteren;
 • De toezichthoudende rol van de overheid binnen de vrijmarkt van de zorg van fundamenteel belang is;
 • Nederlandse Zorgautoriteit geschikt is deze taak uit te voeren, het toezicht houden op de vrije markt;
 • Het nemen van een restitutiepolis een overweging is die de burger zelf kan maken.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voor inperking van de vrije artsenkeuze zijn, mits de Nederlandse Zorgautoriteit bevoegd is toezicht te houden op de totstandkoming van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders én de mogelijkheid tot restitutiepolis ook in de toekomst behouden blijft.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Tijdens de kerstcrisis werd het wetsvoorstel voor de Wet verbod verticale integratie verworpen in de Eerste kamer, belangrijk onderdeel was hierbij de inperking van de vrije artsenkeuze voor een zorgvrager. De vrije artsenkeuze gaat niet over huisartsen maar alleen over specialisten in het ziekenhuis.
De werkgroep zorg kwam tot de conclusie dat de Jonge Democraten reeds niet een standpunt hebben aangaande inperking van vrije artsenkeuze. Middels twee moties bieden wij de Jonge Democraten een keuze.