Regeerakkoorden

Regeerakkoorden

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Regeringsakkoorden vaak erg dichtgetimmerd zijn
  • In een aantal gemeenten nu wat opener coalitieakkoorden gebruikt worden en je hier positieve signalen over hoort

overwegende dat

  • Concessies handig zijn, maar niet alles uitonderhandeld hoeft te worden
  • Gelegenheidscoalities meer recht doen aan de verkiezingsuitslag

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten een coalitieakkoord dat vooral over hoofdlijnen gaat, toejuichen
  • De Jonge Democraten kritisch tegenover een dichtgetimmerd akkoord staan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's