Regeerakkoorden

Regeerakkoorden

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Regeerakkoorden vaak erg dichtgetimmerd zijn;
  • In een aantal gemeenten nu wat opener coalitieakkoorden gebruikt worden en je hier positieve signalen over hoort;

Overwegende dat:

  • Concessies handig zijn, maar niet alles uitonderhandeld hoeft te worden;
  • Gelegenheidscoalities meer recht doen aan de verkiezingsuitslag;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten een coalitieakkoord dat vooral over hoofdlijnen gaat, toejuichen;
  • De Jonge Democraten kritisch tegenover een dichtgetimmerd akkoord staan.

Gerelateerde pagina's