Aanmeldbeleid basisscholen

Aanmeldbeleid basisscholen

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

 • Ouders en kinderen in Nederland recht hebben op toegang tot onderwijs dat aansluit op hun levensovertuiging en van goede kwaliteit is;
 • Het aanmelden en toelaten van leerlingen op basisscholen een gedeelde verantwoordelijkheid is van gemeenten en schoolbesturen;
 • Op dit moment in de praktijk elk schoolbestuur een eigen aanmeldbeleid heeft;
 • Illegale wachtlijsten, intransparant beleid en ontoegankelijke aanmeldsystemen van basisscholen op dit moment de gelijke toegang tot het onderwijs
  tegenhouden;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten zich als doel stellen de kansengelijkheid in Nederland te bevorderen;
 • Gezamenlijke aanmeldbeleiden in verschillende steden al zijn ingevoerd en daar een positief effect hebben op de kansengelijkheid;
 • Een geautomatiseerde aanmeldingsomgeving de mogelijkheid tot illegale selectiepraktijken wegneemt;
 • Een gecentraliseerd beleid coherenter en transparanter kan zijn dan de huidige gedecentraliseerde situatie;

Spreekt uit dat:

 • Elke stedelijke gemeente in Nederland in samenwerking met de basisscholen in die gemeente een gedeeld en geautomatiseerd systeem voor basisschoolaanmeldingen moet opstellen.

Gerelateerde pagina's