Aanmeldbeleid basisscholen

Aanmeldbeleid basisscholen

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

constaterende dat

 • Ouders en kinderen in Nederland recht hebben op toegang tot onderwijs dat aansluit op hun levensovertuiging en van goede kwaliteit is;
 • Het aanmelden en toelaten van leerlingen op basisscholen een gedeelde verantwoordelijkheid is van gemeenten en schoolbesturen;
 • Op dit moment in de praktijk elk schoolbestuur een eigen aanmeldbeleid heeft;
 • Illegale wachtlijsten, intransparant beleid en ontoegankelijke aanmeldsystemen van basisscholen op dit moment de gelijke toegang tot het onderwijs
  tegenhouden;

overwegende dat

 • De Jonge Democraten zich als doel stellen de kansengelijkheid in Nederland te bevorderen;
 • Gezamenlijke aanmeldbeleiden in verschillende steden al zijn ingevoerd en daar een positief effect hebben op de kansengelijkheid;
 • Een geautomatiseerde aanmeldingsomgeving de mogelijkheid tot illegale selectiepraktijken wegneemt;
 • Een gecentraliseerd beleid coherenter en transparanter kan zijn dan de huidige gedecentraliseerde situatie;

spreekt uit dat

 • Elke stedelijke gemeente in Nederland in samenwerking met de basisscholen in die gemeente een gedeeld en geautomatiseerd systeem voor basisschoolaanmeldingen moet opstellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's