Studentenkamers

Studentenkamers

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

  • Er te weinig nieuwe studentenwoningen bijgebouwd worden;
  • De studentenaantallen van universiteiten gemiddeld met 3900 studenten over de afgelopen 3 jaar zijn toegenomen;
  • Er nu al te weinig studentenwoningen zijn;
  • Er steeds meer buitenlandse studenten in Nederland komen studeren;
  • Prijzen van studentenkamers blijven stijgen door krapte op de woningmarkt;

Overwegende dat:

  • Studenten moeten kunnen wonen en leven dicht bij de universiteit/hogeschool naar keuze;
  • Buitenlandse studenten in Nederland een woonruimte nodig hebben;
  • Studenten een betaalbare studentenwoning moeten kunnen vinden;

Spreekt uit dat:

  • Als een hogeschool of universiteit een groei van meer dan 1000 studenten in de komende 3 jaar verwacht, moet er voor minimaal 15% van de toename in verwachte studenten woonruimte worden gecreëerd in de stad waar deze studenten les zullen krijgen.