Formule 1 Zandvoor stikstof en geluid

Formule 1 Zandvoor stikstof en geluid

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Het houden van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort leidt tot zowel tijdelijke als permanente schade en overlast voor beschermde diersoorten en planten in, het omliggende Natura-2000 gebied, de Kennemerduinen;
  • Er niet alleen op grote evenementen wordt geracet, maar op verschillende gelegenheden 240 dagen per jaar;
  • Dit niet alleen leidt tot stikstof en CO2 uitstoot maar ook tot permanente geluidsoverlast voor mens en dier;
  • Vergunningen voor het circuit park Zandvoort stammen uit de periode 1998-2012;

overwegende dat

  • Sinds het aannemen van de wet Programmatische Aanpak Stikstof in 2014 de staat van het milieu verder is verslechterd als gevolg van stikstofuitstoot;
  • De Jonge Democraten stikstofuitstoot willen aanpakken om het milieu te beschermen;
  • De Jonge Democraten ruimte willen geven aan verantwoord ondernemerschap en sport;

spreekt uit dat

  • Alle vergunningen met betrekking op stikstofuitstoot en geluidsoverlast moeten worden herzien voor het racecircuit Zandvoort in het licht van de huidige stikstofcrisis.

en gaat over tot de orde van de dag.