Opstellen van een Europees spreidingsplan voor datacentra

Opstellen van een Europees spreidingsplan voor datacentra

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Sommige landen in Europa aanzienlijk meer oppervlakte hebben dan andere, wat kansen biedt voor een betere spreiding van datacentra over het continent;
  • Datacentra een essentiële rol spelen in de moderne samenleving en economie, waarbij ze cruciale infrastructuur vormen voor digitale diensten en de opslag en verwerking van gegevens;
  • Europese bedrijven gestimuleerd moeten worden om te profiteren van de voordelen van datacentra in termen van nabijheid, efficiëntie en beveiliging, om zo de Europese digitale economie te versterken

Overwegende dat:

  • Een evenwichtige spreiding van datacentra in Europa kan bijdragen aan een gelijkmatige ontwikkeling van digitale infrastructuur en economische groei in verschillende regio’s;
  • Het belangrijk is om de milieueffecten van datacentra te beperken en te streven naar een duurzame digitale infrastructuur, waarbij datacentra aan strikte milieueisen moeten voldoen, zoals energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Spreekt uit dat:

  • De Europese Commissie en relevante nationale instanties een Europees spreidingsplan voor datacentra moeten opstellen, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over verschillende regio’s in Europa.

Gerelateerde pagina's