Psychiatrische noodhulp

Psychiatrische noodhulp

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • De wachttijden voor psychiatrische noodhulp momenteel oplopen tot een jaar;
  62 procent van de psychologen hun wachtlijst beschrijft als onredelijk lang;
  Psychiatrische patiënten niet spoedig de juiste specialistische hulp kunnen krijgen, wat mogelijk ernstige gevolgen kan hebben;
  Zorgverleners te maken hebben met krappe budgetten voor psychiatrische noodhulp en zorgverzekeraars hiervoor te weinig behandelplekken inkopen

overwegende dat

 • Jongeren die een gevaar voor zichzelf of de maatschappij vormen psychiatrische noodhulp moeten kunnen krijgen;
  Landelijke wachttijden leiden tot escalatie van problematiek, wat hoge maatschappelijke kosten veroorzaakt en het welzijn van patiënten benadeelt;
  Wachtlijsten mogelijk toenemen ten gevolge van krapper wordende budgetten en onderbesteding van zorgverzekeraar;
  Personeel in de psychiatrische noodhulp een te hoge werkdruk heeft;
  In het sociaal-liberalisme het de plicht van de overheid is om ook voor psychiatrische patiënten zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren.

spreekt uit dat

 • Het overheidsbudget voor de psychiatrische zorg zo snel mogelijk moet stijgen naar een niveau waarmee tijdige psychiatrische noodhulp gegarandeerd kan worden;
  De overheid verzekeraars streng moet aanspreken op hun verantwoordelijkheid om voldoende behandelplaatsen te faciliteren.

en gaat over tot de orde van de dag.