Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • Begrijpend lezen de grootste oorzaak is dat de taalvaardigheid onder Nederlanders daalt;
 • Begrijpend lezen vormt 60 procent van het onderwijsprogramma van het voortgezet onderwijs;
 • Van de jongeren kan 24 procent niet op het gewenste niveau lezen. Met als gevolg dat ze
  teksten niet goed kunnen begrijpen. Ze hebben er moeite mee om de boodschap van berichten eruit te halen en conclusies aan een tekst te verbinden;
 • Het eindexamen volledig bestaat uit begrijpend lezen dat ervoor zorgt dat hier gedurdende de hele schoolperiode de nadruk op ligt;
 • Je bij het onderdeel ‘begrijpend lezen’, trucjes aanleert (om het eindexamen goed te maken) in
  plaats van daadwerkelijk het leren van het begrijpen van teksten/literatuur;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten grote waarde hechten aan een hoog niveau van het onderwijs;
 • Beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal voor het optimaal participeren in de maatschappij;
 • Veel vaardigheden – die je bij het vak Nederlands zou moeten ontwikkelen – onderbelicht worden (zoals: literatuur, discussiëren en kritisch schrijven);

Spreekt uit dat:

 • De nadruk op begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs een belemmering vormt voor de algehele ontwikkeling van taalvaardigheid onder Nederlanders en daarom het huidige Nederlands examenprogramma op de schop moet, waarbij begrijpend lezen een kleinere rol krijgt.

Gerelateerde pagina's