Inburgeringscursussen

Inburgeringscursussen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Inburgeraars met verschillende taalniveaus vaak bij elkaar in de klas zitten, zowel laagopgeleiden als universitair geschoolde mensen;
  Er geen duidelijke informatie beschikbaar is over verschillende taalaanbieders en cursussen slecht getoetst worden;
  Het taalniveau van de inburgeringscursus te laag is: slechts zeven procent van het aantal nieuwkomers in 2013 – 2015 was geslaagd

overwegende dat

 • Er steeds meer commerciële taalaanbieders zijn met hoge prijzen en keurmerk een wassen neus lijkt;
  Het taalniveau van de inburgeringscursus laag is, waardoor veel nieuwkomers moeite hebben met de integratie;
  Statushouders in drie jaar moeten inburgeren, maar dit termijn behoorlijk wordt overschreden

spreekt uit dat

 • De kwaliteit van inburgeringscursussen verbeterd moet worden.
  De inburgeringscursussen aan toetsing onderworpen moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er bestaat een overzicht met tevredenheidscijfers en slagingspercentages van de taalorganisaties. Voor de tevredenheidscijfers wordt bij een taalaanbieder een steekproefgenomen van het klantenbestand. Maar de respons haalt soms nog niet de dertig procent. En de kans bestaat dat juist de tevreden mensen reageren.
De slagingspercentages zijn hoog en lijken veelbelovend.
Maar deze percentages zijn gebaseerd op het aantal mensen dat slaagt ten opzichte van het aantal mensen dat examen doet. Het aantal cursisten dat een cursus volgt is vaak vele malen hoger. Cursisten over wie ernstige twijfel bestaat dat ze het examen halen, worden vaak niet op examen gestuurd.

Gerelateerde pagina's