Inburgeringscursussen

Inburgeringscursussen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Inburgeraars met verschillende taalniveaus vaak bij elkaar in de klas zitten, zowel laagopgeleiden als universitair geschoolde mensen;
  • Er geen duidelijke informatie beschikbaar is over verschillende taalaanbieders en cursussen slecht getoetst worden;
  • Het taalniveau van de inburgeringscursus te laag is: slechts zeven procent van het aantal nieuwkomers in 2013 – 2015 was geslaagd

Overwegende dat:

  • Er steeds meer commerciële taalaanbieders zijn met hoge prijzen en keurmerk een wassen neus lijkt;
  • Het taalniveau van de inburgeringscursus laag is, waardoor veel nieuwkomers moeite hebben met de integratie;
  • Statushouders in drie jaar moeten inburgeren, maar dit termijn behoorlijk wordt overschreden;

Spreekt uit dat

  • De kwaliteit van inburgeringscursussen verbeterd moet worden;
  • De inburgeringscursussen aan toetsing onderworpen moet worden.

Gerelateerde pagina's