Stalbranden

Stalbranden

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Er in het jaar 2017 229.000 dieren gestorven zijn als gevolg van stalbranden;
  • De kans op brand in een kippenstal acht keer groter is dan de kans op een woningbrand;
  • Vanaf 1 april 2014 nieuwe stallen, door aangescherpte wetgeving, brandveiliger gebouwd moeten worden;
  • Het gros van de huidige bestaande stallen gebouwd is voor 1 april 2014;
  • De belangrijkste oorzaken van brand technisch (met name kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen), menselijk handelen(bijvoorbeeld klussen in de stal) en blikseminslag zijn (Evaluatie Actieplan Stalbranden, 2016);
  • De kans op brand bij nieuwe stallen (gebouwd na 1 april 2014), door strengere eisen van de overheid en de verzekeraars, is afgenomen;

Overwegende dat:

  • Het verbouwen van oude stallen voor kleine boeren een kostbare investering is;

Spreekt uit dat:

  • Er strengere brandveiligheidsregels, waaronder verplichte brandalarmen, bliksemafleiders en sprinklerinstallaties, moeten komen voor bestaande stallen, gebouwd voor 1 april 2014.

Gerelateerde pagina's