Stalbranden

Stalbranden

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Er in het jaar 2017 229.000 dieren gestorven zijn als gevolg van stalbranden;
  • De kans op brand in een kippenstal acht keer groter is dan de kans op een woningbrand;
  • Vanaf 1 april 2014 nieuwe stallen, door aangescherpte wetgeving, brandveiliger gebouwd moeten worden;
  • Het gros van de huidige bestaande stallen gebouwd is voor 1 april 2014;
  • De belangrijkste oorzaken van brand technisch (met name kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen), menselijk handelen(bijvoorbeeld klussen in de stal) en blikseminslag zijn (Evaluatie Actieplan Stalbranden, 2016);
  • De kans op brand bij nieuwe stallen (gebouwd na 1 april 2014), door strengere eisen van de overheid en de verzekeraars, is afgenomen.

overwegende dat

  • Het verbouwen van oude stallen voor kleine boeren een kostbare investering is.

spreekt uit dat

  • Er strengere brandveiligheidsregels, waaronder verplichte brandalarmen, bliksemafleiders en sprinklerinstallaties, moeten komen voor bestaande stallen, gebouwd voor 1 april 2014.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Sinds 1 april 2014 zijn er hogere eisen gesteld voor het bouwen van nieuwe stallen. Echter stamt het gros van de bestaande stallen uit het tijdperk voor 1 april 2014. Het wordt tijd dat er voor deze bestaande stallen ook strengere wetgeving gaat gelden. Het is technisch mogelijk om het aantal stalbranden in grote getale te verminderen. Het schort echter aan politieke wil om dit probleem aan te pakken.