Drugsgebruik op festivals niet langer gedogen maar normaliseren

Drugsgebruik op festivals niet langer gedogen maar normaliseren

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

 • Uit cijfers van Jellinek blijkt dat meer dan de helft van alle festivalgangers wel eens drugs (heeft) gebruikt op een festival;
 • EHBO’ers op festivals dagelijks met meerdere drugsgevallen te maken krijgen, waarbij regelmatig sprake is van ernstige symptomen;
 • Er bij het aantal incidenten met dodelijke afloop op festivals vaak sprake is van drugsgebruik.

Overwegende dat:

 • De meeste festivals nu een zero tolerance beleid hanteren waarbij drugs verboden zijn, maar wel worden genuttigd;
 • Dit de drempel voor het zoeken van medische (EHBO)zorg bij drugsproblemen kan verhogen;
 • Verkeerde drugs genuttigd wordt doordat deze niet getest kan worden;
 • Drugs verkeerd genuttigd wordt door een gebrek aan informatie;
 • De verhoogde drankprijzen 1 op de 5 festivalgangers stimuleert om (meer) drugs te gebruiken;
 • Een zero tolerance beleid preventieve- en hulp/informatievoorzieningen middelen op festivals tegenwerkt;
 • Drugsgebruik op festivals niet aangespoord maar wel genormaliseerd moet worden.

Spreekt uit dat:

 • De mogelijkheid voor een zero tolerance drugsbeleid op festivals moet worden afgeschaft, omdat dit de ruimte tot preventieve maatregelen rondom drugsgebruik tegenwerkt.

Gerelateerde pagina's