Psychische hulp vluchtelingen

Psychische hulp vluchtelingen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat  tussen de 40 en de 45 procent van de Syrische vluchtelingen psychische problemen ervaarde;
  • Slechts tussen de 8 tot 13 procent van hen hiervoor hulp krijgt;
  • Ongeveer 60 procent van de vluchtelingen via illegale mensensmokkel het land binnenkomt;
  • Veel asielzoekers vaak van het ene naar het andere asielzoekerscentrum worden overgeplaatst;

Overwegende dat:

  • Het ondenkbaar is dat de omstandigheden waarin vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen niet leiden tot psychische problemen van welke aard dan ook;
  • De geringe mate waarin psychische hulp nu wordt verstrekt aan vluchtelingen onvoldoende toereikend is om hen te helpen met het verwerken van trauma’s;
  • Het overplaatsen van asielzoekers van het ene naar het andere AZC leidt tot verdere verslechtering van hun mentale gesteldheid;
  • voldoende psychische hulp voor asielzoekers een primair belang is in het teken van mensenrechten en nu tekort schiet;

Spreekt uit dat:

  • De psychische hulp geboden aan vluchtelingen in kwaliteit en kwantiteit sterk uitgebreid dient te worden.