Rijksvaccinatieprogramma

Rijksvaccinatieprogramma

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 8 september 2018,

constaterende dat

  • Het aantal kinderen dat in Nederland ingeënt wordt via het Rijksvaccinatieprogramma de laatste jaren daalt, zoals bleek uit cijfers van het RIVM in juni;
  • D66 een wetsvoorstel gaat indienen dat ervoor moet zorgen dat kinderopvangorganisaties niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren;

overwegende dat

  • de JD een progressief-liberale vereniging is;
  • De vrijheid van het individu stopt wanneer anderen in gevaar komen;
  • Door de dalende vaccinatiegraad anderen in gevaar komen;

spreekt uit dat

  • de JD voor de mogelijkheid tot het weigeren van niet- gevaccinneerde kinderen op de kinderopvang is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De vaccinatiegraad daalt tot een gevaarlijk laag niveau, waardoor kinderen die nog niet gevaccineerd zijn vanwege leeftijd, in gevaar komen. Dit is onwenselijk en derhalve zouden niet-gevaccineerde kinderen geweigerd mogen worden van plekken waar veel kinderen samenkomen op jonge leeftijd, zoals de kinderopvang.