Kosten geneesmiddelen I

Kosten geneesmiddelen I

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Kosten van dure medicijnen blijven stijgen en in het huidige bestel onbetaalbaar
  zullen worden;
 • Farmaceuten weinig transparantie geven over kostenopbouw van geneesmiddelen;
 • Transparantie over kostenopbouw van geneesmiddelen niet in de wet (WGP) is
  vastgelegd;
 • Winstmarges van farmaceutische bedrijven groter zijn in vergelijking met andere
  bedrijven op de reguliere markt;
 • Bij het vaststellen van de maximale prijs van medicijnen, door de minister van
  VWS, kostenopbouw geen significante rol speelt;

Overwegende dat:

 • Medicijnen van algemeen maatschappelijk nut zijn;
 • Lagere prijzen van medicijnen het huidige zorgstelsel meer betaalbaar zouden
  houden;
 • Transparantie het maatschappelijk debat over acceptabele winsten voor farmaceuten
  kan bevorderen;
 • Inzicht in kostenopbouw van medicijnen het vaststellen van een lagere maximale
  prijs voor medicijnen bevordert;

Spreekt uit dat:

 • Transparantie over kostenopbouw van medicijnen in de wet vastgelegd moet
  worden, zodat dit meegenomen kan worden in het vaststellen van de maximale prijs
  van een medicijn.