Selectiemoment scholen

Selectiemoment scholen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat onderwijs een van de meest fundamentele middelen is voor een individu om zich te kunnen ontplooien;
  • Middelbare scholieren zichzelf niet optimaal kunnen ontplooien wanneer ze op een niveau zitten dat niet bij hen past;
  • Bij 2 op de 3 leerlingen de cito-score niet strookt met het advies van de leraar
  • Landen die ‘vroeg’ selecteren (≤ 12 jaar) gemiddeld genomen meer ongelijkheid kennen dan landen die ‘laat’ selecteren (≥ 15 jaar);

Overwegende dat:

  • Het middelbare schoolniveau een levensbepalende invloed kan hebben;
  • Bij veel leerlingen pas op latere leeftijd duidelijk is welk niveau bij hen past;
  • Leerlingen die willen opstromen in Nederland vaak veel barrières ervaren;
  • Het gevolg van vroege selectie disproportioneel vaak leerlingen treft uit laagopgeleide en/of arme gezinnen;
  • Correlatie geen causaliteit is en er meer kennis nodig is over het effect van ‘vroege’ selectie en voor welke groep leerlingen het beter is als het selectiemoment uitgesteld wordt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten een voorstander zijn van grootschalige proeven waarbij het selectiemoment voor het middelbare schoolniveau verlegd wordt, zodat onderzocht kan worden wat de effecten hiervan zijn.