Selectiemoment scholen

Selectiemoment scholen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat onderwijs een van de meest fundamentele middelen is voor een individu om zich te kunnen ontplooien;
  • Middelbare scholieren zichzelf niet optimaal kunnen ontplooien wanneer ze op een niveau zitten dat niet bij hen past;
  • Bij 2 op de 3 leerlingen de cito-score niet strookt met het advies van de leraar
  • Landen die ‘vroeg’ selecteren (≤ 12 jaar) gemiddeld genomen meer ongelijkheid kennen dan landen die ‘laat’ selecteren (≥ 15 jaar);

overwegende dat

  • Het middelbare schoolniveau een levensbepalende invloed kan hebben;
  • Bij veel leerlingen pas op latere leeftijd duidelijk is welk niveau bij hen past;
  • Leerlingen die willen opstromen in Nederland vaak veel barrières ervaren;
  • Het gevolg van vroege selectie disproportioneel vaak leerlingen treft uit laagopgeleide en/of arme gezinnen;
  • Correlatie geen causaliteit is en er meer kennis nodig is over het effect van ‘vroege’ selectie en voor welke groep leerlingen het beter is als het selectiemoment uitgesteld wordt;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten een voorstander zijn van grootschalige proeven waarbij het selectiemoment voor het middelbare schoolniveau verlegd wordt, zodat onderzocht kan worden wat de effecten hiervan zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's