Bufferzones bij abortusklinieken

Bufferzones bij abortusklinieken

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Mensen in Nederland zelf mogen bepalen of zij een abortus willen ondergaan;
  • 10 van de 14 abortusklinieken in Nederland geen of een te kleine bufferzone hebben;
  • Oud-minister De Jonge bufferzones steunt;
  • Anti-abortusdemonstranten mensen van onjuiste informatie voorzien om hen aan het twijfelen te brengen.

overwegende dat;

  • De Jonge Democraten in haar politiek programma het standpunt heeft ingenomen dat iedereen bij een zwangerschap het recht heeft op een veilig uitgevoerde abortus;
  • Het onwenselijk is dat mensen die naar een abortuskliniek gaan, worden geïntimideerd onder het mom van demonstreren.

spreekt uit dat;

  • De Jonge Democraten gemeenten met een abortuskliniek oproept bufferzones van minimaal 500 meter in te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.