Bij de gratie gods

Bij de gratie gods

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • De preambule van wetteksten steeds begint met een tekst als: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.” Of iets soortgelijks afhankelijk van het staatshoofd op het moment van schrijven

Overwegende dat:

  • Deze tekst niets inhoudelijks toevoegt;
  • Deze tekst kan worden opgevat als een poging wetten te verantwoorden middels referentie aan een monotheïstische levensovertuiging;
  • Kerk en staat in Nederland zijn gescheiden;
  • De overheid neutraal moet zijn wat levensbeschouwing betreft;
  • Er geen sprake kan zijn van neutraliteit wanneer het hele wetboek vol staat met de frase ‘bij de gratie Gods’;

Spreekt uit dat:

  • ‘Bij de gratie Gods’ uit alle wetteksten moet worden geschrapt.

Gerelateerde pagina's