Lelystad airport II

Lelystad airport II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Schiphol Airport weer eens tegen de grenzen van haar afgesproken capaciteit aanloopt.
  • Lelystad Airport is aangewezen om een deel van de vliegbewegingen van Schiphol op te vangen zodat er weer ruimte op Schiphol ontstaat.
  • Er op dit moment 7 bussen per dag naar Lelystad Airport rijden.

overwegende dat

  • De Jonge Democraten niet per definitie tegen een groei van Lelystad Airport zijn als overloop van Schiphol Airport;
  • Op dit moment de achterlandverbinding bij Lelystad Airport ‘te wensen over laat’;
  • Openbaar Vervoer (OV) door de Jonge Democraten als alternatief wordt gezien voor autoverkeer;
  • OV-verbindingen in vele vormen voorkomen, van trein, hyperloop, metro tot (elektrische (trolley)) bus.

spreekt uit dat

  • Lelystad Airport niet mag groeien totdat er een fatsoenlijke hoog-frequente landinwaartse OV-verbinding is gerealiseerd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In paragraaf 10.1.7 van het PP staat een positief-kritische benadering tegenover regionale vliegvelden. Deze motie verheldert een van de voorwaarden in dit specifieke geval. Daarnaast geeft de OV-verbinding naar Lelystad Airport met 7 bussen per dag ook te denken over hoe het vliegveld bereikt moet worden. Dit is een minimale voorwaarde voor groei van deze luchthaven.