Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • De onderwijsinspectie op dit moment geen lescontrole uitvoert op het hoger beroepsonderwijs;
  • Dit wel het geval is op het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

overwegende dat

  • Het altijd belangrijk is om te controleren en toezicht te houden;
  • Op dit moment de lessen van de hbo-docenten niet door de onderwijsinspectie worden gecontroleerd;
  • Dit van invloed is op de kwaliteit van de lessen, wat vervolgens van invloed is op de prestaties van de hbo-studenten;
  • Iedere student de mogelijkheid moet hebben om goed gekwalificeerd en gecontroleerd onderwijs te volgen;
  • Op andere onderwijsniveaus deze controle goed werkt.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een onderwijsinspectie die regelmatig controle uitvoert op het hoger beroepsonderwijs, om zo de kwaliteit van de lessen te verbeteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's