Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

Constaterende dat:

  • De onderwijsinspectie op dit moment geen lescontrole uitvoert op het hoger beroepsonderwijs;
  • Dit wel het geval is op het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;

Overwegende dat:

  • Het altijd belangrijk is om te controleren en toezicht te houden;
  • Op dit moment de lessen van de hbo-docenten niet door de onderwijsinspectie worden gecontroleerd;
  • Dit van invloed is op de kwaliteit van de lessen, wat vervolgens van invloed is op de prestaties van de hbo-studenten;
  • Iedere student de mogelijkheid moet hebben om goed gekwalificeerd en gecontroleerd onderwijs te volgen;
  • Op andere onderwijsniveaus deze controle goed werkt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een onderwijsinspectie die regelmatig controle uitvoert op het hoger beroepsonderwijs, om zo de kwaliteit van de lessen te verbeteren.